Vyberte stránku

MMŠ

Mufík

„Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

M. Montessori

K dětem přistupujeme s láskou a s respektem, jsou vedeny k samostatnosti, samoobslužnosti, ale i ke spolupráci a vzájemnému respektu. Vnímáme a pracujeme s individualitou každého dítěte a jsme otevřeni i dětem se speciálními potřebami. Třídy i prostory jsou zařízeny dle zásad Montessori pedagogiky. Tomu odpovídají i pomůcky a množství aktivit, které doplňujeme tematickými projekty.

Pro pobyt venku využíváme naši zahradu, která je v příjemné dochozí vzdálenosti, veřejná hřiště a inspirací je nám i historické centrum města Tábora. Naše školka má navíc i vlastní malý dvoreček. Často navštěvujeme divadla, výstavy a rádi jezdíme na výlety. Věnujeme se logopedické prevenci a hrajeme na flétnu.

MMŠ Mufík je školka rodinného typu s max. počtem 18 dětí ve třídě. Podporujeme přátelskou komunikaci pracovníků školky s rodinami dětí.

MMŠ Mufík zahrnuje také JESLE pro děti od jednoho roku do tří let a projekt ENGLISH DAY s rodilým mluvčím. Obojí probíhá v budově školky, v rodinném duchu (základech Montessori pedagogiky).

Veřejnosti dále nabízíme doplňkové služby (hlídání dětí, individuální konzultace, narozeninové oslavy, apod.) KINEZIOLOGIE je také jednou z dalších doplňkových služeb pro děti a jejich rodiče. V situacích, kdy si rodič neví rady (pomočování, strachy, bloky, ztráta blízkého člověka, trauma, aj) Vám můžeme touto technikou pomoci.  Samozřejmostí je rovněž bohatá nabídka kroužků pro různé věkové skupiny dětí i pro rodiče s dětmi. Něžná náruč rodičů – dle metodiky Evy Kiedroňové, Za písničkou s Mufíkem od 4 měsíců a po dětský sbor a hru na zobcovou flétnu.

O prázdninách vypisujeme příměstské tábory, kterých se mohou účastnit i děti, které naši školku běžně nenavštěvují.

Pro širokou veřejnost připravujeme AKCE (pravidelné i tematické), dílny či besedy, burzy samozřejmě i dobročinného charakteru.  

Průběžně o nich informujeme na našich webových stránkách nebo na facebooku.

Partneři

Mgr. Karolina Mairychová
Montessori mateřská škola Mufík Dětem z.s. Špitálská 284/1, 39001 Tábor

+420 728 060 015
mufikdetem@seznam.cz

Číslo účtu: 2401003762/2010 - Fio banka

Číslo účtu: 2401003762/2010
Fio banka